Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Het Logeerhuis biedt 24 uur per dag toezicht, gezelschap en ondersteuning. We bieden vervangende zorg, zoals u die normaal gesproken van uw familie, vrienden en buurtjes ontvangt. Het logeerhuis draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers.

U kunt in het Logeerhuis eten, drinken en slapen. Het biedt gezelligheid, geborgenheid en veiligheid. De nadruk ligt op het welzijn van onze gasten.

U ontvangt dezelfde zorg als thuis. Wij passen ons zo veel mogelijk aan, aan uw leefwereld. U mag in het logeerhuis gasten ontvangen, u bepaalt zelf hoe laat u gaat slapen en opstaat. Wij passen ons activiteitenschema zo veel mogelijk aan op de behoefte van onze gasten.

Verpleegkundige handelingen

Verzorgende en verpleegkundige handelingen worden – net als thuis – uitgevoerd door uw eigen thuiszorgorganisatie. In principe neemt u uw eigen thuiszorg mee. In het geval dat uw thuiszorg geen zorg bij ons op locatie kan leveren, dan kan uw thuiszorg de zorg overdagen aan een lokale zorgaanbieder.