Wat bieden wij

Logeren
Afhankelijk van uw indicatie zijn er verschillende arrangementen mogelijk:

Incidenteel

Logeren is mogelijk van 1 dag tot enkele weken. De maximale verblijftijd is 2 weken, tenzij er sprake is van een ziekenhuis- of revalidatie-opname van de mantelzorger.

U kunt tot 3 maanden vooruit reserveren.
Niet-geplande logeeropvang is alleen mogelijk als er plaats is.

Structureel

U mag ook op structurele basis 1 of enkele dagen per maand bij ons verblijven.

Maatwerk

Wij vinden het belangrijk dat onze gasten de zorg en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. Dat betekent dat wij maatwerk bieden.

Zorg en ondersteuning

Het Logeerhuis biedt 24 uur per dag toezicht, gezelschap en ondersteuning. We bieden vervangende zorg, zoals u die normaal gesproken van uw familie, vrienden en buurtjes ontvangt. Het logeerhuis draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers.

U kunt in het Logeerhuis eten, drinken en slapen. Het biedt gezelligheid, geborgenheid en veiligheid. De nadruk ligt op het welzijn van onze gasten.

U ontvangt dezelfde zorg als thuis. Wij passen ons zo veel mogelijk aan, aan uw leefwereld. U mag in het logeerhuis gasten ontvangen, u bepaalt zelf hoe laat u gaat slapen en opstaat. Wij passen ons activiteitenschema zo veel mogelijk aan op de behoefte van de gasten.

Verpleegkundige handelingen

Verzorgende en verpleegkundige handelingen worden – net als thuis – uitgevoerd door uw eigen thuiszorgorganisatie. In principe neemt u uw eigen thuiszorg mee. In het geval dat uw thuiszorg geen zorg bij ons op locatie kan leveren, dan kan uw thuiszorg de zorg overdagen aan een lokale zorgaanbieder.

Service

  • We bieden onze gasten 3 goed verzorgde maaltijden per dag.
  • De hele dag door is er koffie, thee of frisdrank.
  • Regelmatig serveren we lekkere tussendoortjes.
  • U kunt gebruik maken van persoonsalarmering aanwezig.
  • We hebben tijd en aandacht voor onze logees. Het is belangrijk voor ons dat de mantelzorger zonder schuldgevoel de zorg even kan loslaten om op adem te komen.
  • We organiseren activiteiten, waaraan de gasten vrijblijvend kunnen deelnemen