Beleid

Beleid

Hoofdlijnen van het beleid 2022 – 2026

a. minimaal 5 Logeerhuizen realiseren

b. financieel onafhankelijk van derden geldstromen in gestelde periode

c. Logeerhuizen ontwikkeling in stroomversnelling brengen door promotie, advies en samenwerking

d. ontwikkelen nieuwe zorgarrangementen gericht op de beleidslijn langer thuiswonen van de landelijke overheid

e. zorg innovatie toepassing in Logeerhuizen

f. buurtadvies en betrokkenheid organiseren rondom samenredzaamheid, langer thuiswonen en logeren

Beloning

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten