Logeeropvang

Afhankelijk van uw indicatie zijn er verschillende arrangementen mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat onze gasten de zorg en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. Dat betekent dat wij maatwerk bieden.

Incidenteel

Logeren is mogelijk van 1 dag tot de maximale verblijftijd van 2 weken.

Wanneer er sprake is van een ziekenhuis- of revalidatie-opname van de mantelzorger, is een langer verblijf mogelijk in overleg.

Structureel

U mag ook op structurele basis 1 of enkele dagen per maand bij ons verblijven.

Dag-vervang mantelzorger
Dagopvang is mogelijk voor buurtgenoten van wie de mantelzorger een dag(deel) afwezig is. Dat dat kan zijn in verband met een dagje uit, maar ook bijvoorbeeld vanwege een afspraak in het ziekenhuis. We bekijken per situatie wat nodig is.

Wij bieden (voorlopig) geen structurele dagopvang, op vaste dagen met vaste groepen.