Over ons

Over ons

Stichting Logeerhuizen Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen Markant, centrum voor mantelzorg, en stichting Do Yourself. Ons initiatief is voortgekomen uit onze ervaringen als mantelzorgondersteuners, maaltijdbezorgers, vrijwilligerscoördinatoren en maatschappelijk ondernemers in Amsterdam. Deze ervaringen leerden ons dat er een grote behoefte is aan informele Logeerhuizen.

Onze missie

Stichting Logeerhuizen Amsterdam biedt met haar Logeerhuizen een veilige plek met toezicht en hulp voor buurtbewoners en Amsterdammers, waar zij overdag, ’s avonds, in het weekend en ’s nachts kunnen verblijven, wanneer het thuis even niet gaat of om hun mantelzorgers te ontlasten. Waar we de zorg van de mantelzorger tijdelijk kunnen overnemen, maar ook zorgen voor de kwetsbare buurtgenoot thuis.

We bieden vervangende zorg, zoals je die normaal gesproken van je familie, vrienden en buurtjes ontvangt. Je kunt in het Logeerhuis eten, drinken en slapen. Het biedt gezelligheid, geborgenheid en veiligheid.

Het Logeerhuis fungeert daarbij als een goede buur. Door de activiteiten in het Logeerhuis open te stellen voor de buurt en samen te werken met organisaties in de wijk, zorgen we voor verbinding in de buurt. Zo verbinden we verschillende doelgroepen, verschillende disciplines en verschillende sectoren in onze samenleving.

Ons streven is om op den duur 24/7 service en zorg te verlenen in en met de buurt. Goede zorg voor elkaar, met elkaar.

Onze visie

Stichting Logeerhuizen Amsterdam draagt eraan bij dat mensen zo lang mogelijk - zelfstandig met hulp - in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarbij ontlasten we mantelzorgers, zodat zij de zorg voor hun naaste langer kunnen volhouden.
Door samenwerkingen in de buurt aan te gaan en het Logeerhuis open te stellen voor de buurt, dragen we bovendien bij aan het stimuleren van de samenredzaamheid van kwetsbare buurtbewoners.