Elk verblijf is maatwerk. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de (on)mogelijkheden. Bij twijfel is het altijd mogelijk om eerst een paar dagen te komen wennen of proef-logeren.

In een aantal gevallen is onze logeeropvang niet passend. Dit is wanneer er sprake is van een van de volgende situaties:

  • De zorg is niet planbaar.
  • Er is sprake van dwaalgevaar of onrust.
  • Er is een indicatie voor artikel 21 vanuit de Wet Zorg en Dwang.
  • Vergevorderd stadium van dementie.
  • Ontregelt dag- en nachtritme.
  • Agressief gedrag naar zorgverleners, vrijwilligers of andere gasten.
  • De logeergast heeft geen zelfstandig woonadres.
  • Een verblijf in het Logeerhuis is nadrukkelijk niet bedoeld ter overbrugging van een periode volgend op het verlaten van de eigen woning en opname in een zorginstelling of verpleeghuis dan wel verhuizing naar een ander adres.

Mocht tijdens het verblijf blijken dat een van bovenstaande situaties zich voordoet of er een andere onhoudbare situatie ontstaat, dan kan de gast helaas niet langer bij ons verblijven.