Wat kost een verblijf?

De kosten voor een verblijf in het logeerhuis, hangen af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast hanteren wij een eigen bijdrage per dag voor de maaltijden en activiteiten.

Persoonsgebonden budget (pgb) via Wmo of Zvw
U kunt het verblijf financieren uit uw persoonsgebonden budget.

Verblijf met indicatie  

 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  Als eerste kunnen gasten komen logeren met een indicatie voor logeeropvang vanuit de Wmo. Mensen met een andere indicatie moeten nog even geduld hebben. Je kan maximaal 2 weken achtereen verblijven. Het is ook mogelijk om als mantelzorger sámen met de zorgvrager te komen logeren.
  Een Wmo-indicatie kunt u aanvragen bij uw eigen Buurtteam of Wmo-loket in uw gemeente. We hebben afspraken met de gemeente Amsterdam en Diemen. Woont u elders, neem dan contact op met het Wmo-loket in uw gemeente en vraag wat de mogelijkheden zijn. 

  Pgb (Persoonsgebonden budget)

 • Een verblijf financieren vanuit het pgb (Wmo of Zvw)  kan ook. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. 
 • Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) 
  Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u (nog) niet logeren in het Logeerhuis in de Tolstraat  

Eigen bijdrage: 
Bij verblijf met indicatie is de eigen bijdrage € 20,- per persoon per dag voor de maaltijden en reguliere activiteiten.

Verblijf zonder indicatie  
Heeft u geen indicatie en betaalt u het verblijf particulier, dan betaalt u € 180,- per etmaal per persoon. De arrangementen zijn all-in, dus inclusief eten, drinken en reguliere activiteiten.

Bijdrage voor extra activiteiten 
Voor bepaalde activiteiten buitenshuis kan een extra bijdrage worden gevraagd. Denk hier aan de entree voor musea, theater of bioscoop. 

* Tarieven december 2022 onder voorbehoud van wijzigingen.