Organisatie

Stichting Logeerhuizen Amsterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich volledig in voor het algemeen belang.

De stichting heeft ten doel:

a. het bieden van vervangende zorg , zoals men normaal gesproken van familie, vrienden en/of buren ontvangt

b. als buurtinitiatief zorgen dat de samenredzaamheid in de buurt wordt gestimuleerd

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. buurtbewoners een veilige plek te bieden om overdag, ’s avonds, in het weekend en ook ’s nachts te verblijven om mantelzorgers te ontlasten

b. het bieden van eten, drinken, slaapplaats, gezelligheid, geborgenheid en veiligheid

Bestuur (vrijwilllig)

Voorzitter mevr. C.M. Loogman

Penningmeester dhr. J.O.P. Hamelynck

Bestuurslid dhr. E.E.J.H. Hilster

KVK en RSIN

KVK 77715349

RSIN 8611.05.801